Ayurvediccommunity.com©
 

ಇಲ್ಲಿ ಸಹಸ್ರಾರ್ದ ವೃಕ್ಷಗಳ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು Botanical name ಪ್ರಕಾರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸಿ ನಂತರ uses ಒತ್ತಿ. ಕನ್ನಡ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ನೋಡಲು ಇದೇ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿ. ಕನ್ನಡದ ಅಕಾರಾದಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿclickಮಾಡಿ

ನೀವು ಆರಿಸಿದ್ದು - . ಇದರ ಕನ್ನಡ ಹೆಸರು

ಉಪಯೋಗ -

ಸಹಸ್ರಾರ್ಧ ವೃಕ್ಷಗಳು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗೆಗೆ-