Ayurvediccommunity.com©
 
        
ParyayaVivaraMoolaLingaKannadaKannada_vivaraEnglish_name
पुरः -अव्ययಎದುರಿಗೆ  
पुरतः -अव्ययಎದುರಿಗೆ  
अग्रतः -अव्ययಎದುರಿಗೆ