Ayurvediccommunity.com©
 
 1. List of Ayurvedic companies
 2. List of Ayurvedic medicines
 1. List of products category wise
 2. List of ingredients -sanskirt names
 3. List of ingredients -Botanical names

First PreviousNextLast Total number of products 31 with Abhrak Shuddha   or Mica (calcined)    as       ingredient
 • Abhrak Shuddha
 • Agaru
 • Agnimantha
 • Ahiphena
 • Ajadugdh
 • Ajagandhika
 • Ajamoda
 • Ajwain
 • Akarakarabha
 • Amalaki
 • Amarahoum
 • Ambasthaki
 • Amiaki pishti (bharjita)
 • Amlavetasa
 • Amra majja
 • Ananta mool
 • Aragvadha
 • Araluka
 • Aranala
 • Ardraka
  1. Amla Pittantaka Loha
  2. Arogya vardhini Vati
  3. Bramhi Vati
  4. Chandrakala rasa
  5. Chaturmukha rasa
  6. Chavanaprasha Avaleha (Special)
  7. Chintamani ras (gold)
  8. Dantodbhedha gadantaka Rasa
  9. Ekangavira Rasa
  10. Garbha chintamani Rasa (Bruhat)-
  11. Kamadugha rasa
  12. Kumarkalyan Rasa (gold)
  13. Laxmivilas Rasa (nardiya)
  14. Maha vatavidhwanasan rasa
  15. Maha yogaraja Guggulu
  16. Nashtpushpantaka rasa
  17. Piyushvali Rasa
  18. Pradarantaka Loha
  19. Purnachandra rasa
  20. Rasaraja ras (gold)
  21. Saubhagya vati
  22. Shilajatvadi vati
  23. Shukramatrika vati
  24. Shwas chintamani Rasa (gold)
  25. Trailokya chintamani rasa
  26. Vasantha kusumakar rasa (gold)
  27. Vishamjwarantaka loha putpakwa (with gold)
  28. Vrihat purnachandra rasa (gold)
  29. Vrihat vangeshwara Rasa (gold)
  30. Vrihat vatchintamani rasa (gold)
  31. Yogendra rasa (gold)