Ayurvediccommunity.com©
 
 1. List of Ayurvedic companies
 2. List of Ayurvedic medicines
 3. compare products
 1. List of products category wise
 2. List of ingredients -sanskirt names
 3. List of ingredients -Botanical names
 • C.K.K.M. Ltd
 • Dabur india Ltd
 • Janatayu
 • Janatha Pharmacy
 • Nagarjuna Ayurvedic Group
 • Shree Dhootapapeshwar Ltd
 • The Mysore Ayurvedic Pharmacy(S.N.PANDIT and SONS)
 • UMA Ayurvedics Pvt. Ltd
  1. FirstPrevious NextLast total products of 220
   1. Abha guggulu
   2. Abhraka Parpati
   3. Abraka Bhasma
   4. Abraka bhasma (100 puti)
   5. Agni kumara rasa
   6. Agni vardhaka Vati
   7. Agnitundi Vati
   8. Ajeerna kantaka Rasa
   9. Akik Bhasma
   10. Akika Pishtee
   11. Amarasundari Gutika
   12. Amavatari Rasa
   13. Ananda bhairava rasa
   14. Arogya vardhini Vati
   15. Arsha kuthara rasa
   16. Arshoghni Vati
   17. Ashwakanchuki Rasa
   18. Bhubneshwara Rasa