Ayurvediccommunity.com©
 
 1. List of Ayurvedic companies
 2. List of Ayurvedic medicines
 3. compare products
 1. List of products category wise
 2. List of ingredients -sanskirt names
 3. List of ingredients -Botanical names
 • C.K.K.M. Ltd
 • Dabur india Ltd
 • Janatayu
 • Janatha Pharmacy
 • Nagarjuna Ayurvedic Group
 • Shree Dhootapapeshwar Ltd
 • The Mysore Ayurvedic Pharmacy(S.N.PANDIT and SONS)
 • UMA Ayurvedics Pvt. Ltd
  1. FirstPrevious NextLast total products of 45
   1. Amalaki Choorna
   2. Ashwagandhadi paka
   3. Ashwagandhadi rasayana
   4. Aswagandha Choorna
   5. Aswagandhadi Choorna
   6. Atimadhura Choorna
   7. Avipattikara choorna
   8. Badami Rasayana
   9. Bala Aswagandha Lakshadi taila
   10. Bhavana Jeeraka Rasayana
   11. Bheema shakti Rasayana
   12. Brihat haridra khanda
   13. Chavanaprasha (Astavarga)
   14. Dashamoola Arista
   15. Dhanvantra taila
   16. Drakshadi paka
   17. Hingvastaka churnna
   18. Kanaka Taila