Ayurvediccommunity.com©
 
 1. List of Ayurvedic companies
 2. List of Ayurvedic medicines
 3. compare products
 1. List of products category wise
 2. List of ingredients -sanskirt names
 3. List of ingredients -Botanical names
 • C.K.K.M. Ltd
 • Dabur india Ltd
 • Janatayu
 • Janatha Pharmacy
 • Nagarjuna Ayurvedic Group
 • Shree Dhootapapeshwar Ltd
 • The Mysore Ayurvedic Pharmacy(S.N.PANDIT and SONS)
 • UMA Ayurvedics Pvt. Ltd
  1. FirstPrevious NextLast total products of 165
   1. Abhrak Bhasma 100 P.
   2. Abhrak Bhasma 50 P.
   3. AgnitundiVati
   4. Akik Bhasma
   5. AkikPishti
   6. Amla Pittantak Loh
   7. Amritadi Guggulu
   8. Anandbhairav Ras (Jwar)
   9. Anandbhairav Ras (Kas)
   10. Apamarg Kshar
   11. ArogyavardhiniVati
   12. Ashtamurti Rasayan
   13. Avipittikar Churna
   14. Basant Kusmakar Ras
   15. Basant Malti Ras
   16. BerPatthar Bhasma
   17. Bol Parpati
   18. BolbaddhaRas